ŚLĄSKA AKADEMIA AIKIDO
F.C.S. KALI Poland
F.C.S. KALI International
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Śląskie Kuratorium Oświaty
Miasto Katowice
Szkoła Podstawowa nr 1