W Polsce aikido pojawiło się w 1976r. za sprawą szczecińskiego judoki, Mariana Osińskiego. Obecnie najliczniej reprezentowane są kluby Aikikai i Kobayashi-ryu, w dalszej kolejności Yoshinkan i Nishio. Zgodnie z tendencją swiatową, w wyniku kolejnych podziałów z roku na rok przybywa różnych organizacji.
O obliczu aikido decydują największe organizacje, które kultywują aikido w archaicznej formie. Tylko nieliczne grupy postawiły na śmiały rozwój. Spośród nich największą popularność na świecie zyskało usportowione Shodokan Aikido czy serbskie "Real" Aikido.